Tôi muốn và không muốn tin

Thanh Thảo

 

tôi không tin Trung Quốc lưỡi bò và chính quyền Việt Nam là một

nhưng các bạn an ninh, có gì như ép buộc

tôi tin, rằng các bạn đông hơn người biểu tình

dù không đông hơn quân Nguyên

 

nếu người biểu tình hô chống lưỡi bò, thì các bạn hô chống lưỡi gì?

nếu có ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, các bạn chạy đi đâu?

hay lúc ấy mới biểu tình chống Trung Quốc cùng những người hôm nay các bạn bắt?

như thế có muộn không?

 

tôi vẫn tin đây là kế sách, thậm chí là diệu kế của nhà nước mình

mang ra lừa Trung Quốc

mình giả vờ hảo hảo, giả vờ bắt bớ dân mình biểu tình

giả vờ mười sáu chữ vàng bốn chữ bạc xinh xinh

giả vờ theo Trung Quốc

giả vờ mang đất mình biển mình ra mê hoặc

cho nó tin

 

nhưng liệu Trung Quốc có tin mình?

hay nó lại cười cười rồi… cắt cáp (!?)

 

và khi Trung Quốc tin mình, là khi mình nhẵn túi

đếch còn gì chỉ còn nô lệ

lúc bấy giờ có “bỗng dưng muốn khóc” cũng không thể

 

tôi cứ muốn tin đây chỉ là trò giả vờ

để lừa người nhẹ dạ

nhưng ai lừa ai bây giờ

và cuối cùng, ai hưởng lợi?

 

tôi lại không muốn tin đây là sự thật

có những kẻ đang tâm bán tất

cổ phiếu và Tổ quốc

hàng nhái và lòng yêu nước cuội

không nhãn mác nhưng ai cũng rõ

là hàng Tàu

 

có nhiều điều

tôi muốn và không muốn tin

khi nhìn người Việt mình bị chia rẽ vì Trung Quốc

 

9/12/2012

T.T.

Nguồn: diendan.org

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn