06/04/2013

Kiến nghị của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Sau một thời gian dài các tổ chức phối hợp lấy ý kiến các nhóm xã hội.
Báo cáo đã được nhóm chuyên gia hoàn thành. Ngày hôm nay đoàn đại diện
đã đến Ban soạn thảo Hiến pháp và rất may đã gặp đông đủ mọi người và
đã trao Bản kiến nghị này. Chúng tôi xin chia sẻ các báo cáo và một số hình
ảnh, các anh chị, tổ chức có thể chia sẻ ra các tổ chức, đơn vị truyền
thông khác. Xin chân thành cám ơn các anh chị.

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ:

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE

Institute for Studies of Society, Economy and Environment (iSEE)

Địa chỉ: Phòng 203, tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: +84 4 6273 7933. Fax: +84 4 6273 7936.
Email:
isee@isee.org.vn. Website: isee.org.vn.

Hoàng Anh Dũng

Program officer

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

clip_image016

clip_image018

clip_image020

clip_image022

Góp ý sửa đổi Hiến pháp của 7 nhóm xã hội

Kiến nghị LGBT cho Hiến pháp