07/04/2013

Thư bạn đọc

Tôi xin thông báo với cộng đồng những người cùng ký Kiến nghị 72 một việc như sau:

Cách đây vài ngày có một người lạ xưng là công an gọi vào máy điện thoại di động của tôi hỏi về việc đã tham gia ký Kiến nghị 72. Tuy không biết đó là ai nhưng tôi đã nhận là mình có ký vào Kiến nghị 72. Họ bảo với tôi đó là bản Kiến nghị của bọn phản động được giật dây từ nước ngoài. Tôi trả lời có rất nhiều trí thức nổi tiếng tham gia ký Kiến nghị như GS Hoàng Tụy, TS Nguyễn Quang A nguyên Viện trưởng Viện IDS, ông Lộc nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Việt Nam, các nhà văn, nhà báo... chẳng nhẽ họ đều là phản động hay sao?! Ông ta hỏi quan điểm của tôi về điều 4 Hiến pháp. Tôi chưa trả lời. Sau đó họ hỏi địa chỉ của tôi và hẹn sẽ đến Kon Tum gặp tôi.

Có thể tôi sẽ trả lời về quan điểm của mình về điều 4 Hiến pháp rằng:

- Hiện nay và trước đây đảng vẫn lãnh đạo mà không có điều 4. Tại sao nhất thiết phải đưa điều 4 hiến định trong Hiến pháp để làm gì? Nó sẽ làm giảm thêm uy tín của đảng mà thôi!

- Nhìn ra thế giới: rất nhiều đảng hay một chế độ đã sụp đổ để nhường chỗ cho một đảng khác hay một chế độ khác lãnh đạo khi nó không còn đủ uy tín với dân chúng. Vì vậy hiến định quyền lãnh đạo vĩnh viễn của một đảng hay một chế độ vào Hiến pháp là sai lầm lịch sử không thể chấp nhận được. Như vậy là không biện chứng, không tiến bộ.

- Việt Nam cũng đã có một số đảng phải từ bỏ quyền lãnh đạo của mình cho đảng CS Việt Nam, chế độ phong kiến này nhường chỗ cho chế độ phong kiến khác trong lịch sử Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Chiến tranh thì ai cũng phải có trách nhiệm với tổ quốc, nhân dân đã ủng hộ đảng cứu nước giành được chính quyền, đảng phải trân trọng và cảm ơn điều đó. Hết chiến tranh đảng phải giao cho nhân dân quyền làm chủ đất nước và phải hướng dẫn nhân dân lập khế ước để quản lý đất nước một cách khoa học chứ không phải cậy công để áp đặt, thống trị nhân dân, như thế thì chẳng có tiến bộ nào hơn chế độ cũ mà đảng đã lãnh đạo nhân dân lật đổ nó đi.

- Cuối cùng tôi muốn nói: trong đảng thì có kẻ xấu, người tốt, nếu hiến định đảng lãnh đạo vào Hiến pháp thì vô tình đưa những kẻ đó đứng trên đầu nhân dân hoặc có một số lợi dụng, ỷ vào điều đó để sách nhiễu nhân dân. Vì vậy, đảng chỉ cử những người có đức, có tài và có đủ uy tín ra ứng cử để được bầu vào bộ máy công quyền thôi, không thể ghi chung chung như vậy vào Hiến pháp được. Đồng thời phải cho các tầng lớp nhân dân khác quyền bình đẳng ứng cử, có cơ hội tham gia vào quản lý, lãnh đạo đất nước nếu như họ tài giỏi, xuất chúng. Nếu đảng vì dân, vì nước, xin đừng đánh mất cơ hội của các tầng lớp nhân dân muốn cống hiến cho tổ quốc chỉ vì họ không có lí tưởng cộng sản.

Kính thưa đảng, vì rằng, mỗi chúng ta đều tuân theo quy luật sinh tồn: sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già cỗi và chết, chế độ nào cũng vậy mà thôi. Nếu chúng ta không có tầm nhìn mặc dù biết trước thế hệ cán bộ đảng viên hy sinh cho dân tộc, cho nhân dân đất nước không còn nữa, hậu duệ của đảng là ai? Những kẻ nào? Họ có khả năng, tài ba gì không? Họ có thể cứu đảng trước thoái hóa biến chất ngày càng trầm trọng như ngày nay không? Hay càng làm băng hoại thêm mọi giá trị nhân văn của dân tộc mà đảng thì chỉ đứng nhìn mà thôi? Mấy ông thủ cựu già hết rồi có cần phải áp đặt cái gông đảng lên dân tộc để giành phần cho bọn con cháu suy đồi tham nhũng tàn phá đất nước được pháp luật bảo trợ không?

(Tôi linh cảm có điều gì không ổn vậy nên xin đăng điện thoại người gọi tôi: 0978199xxx; ĐT của tôi: kieuhung 0979707233).

L.K.H.