Đề nghị của công dân yêu nước

Kính gởi: - Chủ tịch Nước CHXHCN VN. - Tổng Bí thư, Bộ Chính trị Đảng CSVN.

Lễ mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, 1/10/1949 - 1/10/2019, tại thủ đô Bắc Kinh, sẽ là lễ duyệt binh và diễu hành dân sự có quy mô lớn nhất, so với các hoạt động kỷ niệm quốc khánh của Trung Quốc từ trước đến nay.

Theo hình ảnh diễn tập tổng duyệt được công bố qua truyền thông đại chúng, có mô hình xếp hình diễn viên thành bản đồ Trung Quốc, hiện rõ đường Lưỡi bò liếm hỗn lãnh hải Việt Nam. Đề nghị Chủ tịch Nước CH XHCN VN, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị Đảng CSVN, có phản ứng thích hợp, khi xử lý quốc thư của Trung Quốc, mời tham dự sự kiện này. Không thể để xảy ra ngữ cảnh: Người đại diện nhà nước Việt Nam ngồi ghế quốc khách trên khán đài, im lặng nhục nhã nghe đám đông reo hò phấn kích hoặc đốn mạt hơn khi tham gia vỗ tay về phân cảnh này.

Ngày 28/9/2019

Nguyễn Lương Thịnh, CÔNG DÂN VIỆT NAM

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2425757770982344&set=a.1400805176810947&type=3&theater

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn