01/08/2010

Những tấm lòng yêu nước tự phát của tuổi trẻ Việt Nam

Phong trào tự phát của tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần yêu nước, vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, đặc biệt vùng biển, quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, là một điều đáng trân trọng và cần nhen nhóm. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, thì hơn bao giờ hết, tinh thần yêu nước trong giới trẻ phải được xiển dương mạnh mẽ hơn nữa.

Xin giới thiệu với bạn đọc một vài hình ảnh về phong trào sáu chữ “HS.TS.VN” được ghi lại trên youtube.

Bauxite Việt Nam