05/03/2011

Lại một trò bẩn trên Google map

NT

Lướt một vòng trên Google map, dọc biên giới Việt Nam, NT phát hiện như sau:
- Toàn khu vực Thác Bản Giốc, thác lớn, thác nhỏ đều nằm bên kia biên giới, với tên Detian Cross-border Great Fall.

clip_image002

Hình 1

- Khi search tìm thác Bản Giốc trên google map thì thấy nó nằm rất xa thác Đức Thiên (Detian Great Fall) mặc dù hai cái nằm kề theo như mấy quan chức Việt Nam mô tả.

clip_image004

Hình 2

- Ải Nam Quan đã nằm trọn bên kia biên giới Trung Quốc, vẫn còn giữ tên Mục Nam Quan.

clip_image006

Hình 3

- Đi dọc biên giới, một số địa danh bằng tiếng Trung lại xuất hiện phía bên Việt Nam (hình 4-5), như đã từng xảy ra trước đây, sau khi chúng ta kiến nghị Google, họ đã sửa, NT có vào kiểm tra vài lần không thấy, nhưng bây giờ những địa danh tiếng Trung đã xuất hiện hiện lại bên phần đất Việt Nam. Nếu nói là biên giới hai bên có thể lẫn lộn thì không đúng, vì không thấy địa danh nào mang tên Việt Nam nằm trên phần đất Trung Quốc, ngoại trừ Mục Nam Quan nằm bên Trung Quốc vì đã bị họ lấy mất rồi.

clip_image008
Hình 4

clip_image010

Hình 5

Có lẽ chúng ta nên kiến nghị với Google để sửa lại, nhưng thật là ngao ngán khi sống gần một anh hàng xóm như vậy.

NT

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.