07/05/2012

Hai bài thơ xướng họa của Bùi Minh Quốc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Năm 2002, sau chuyến một mình một “ngựa” (chiếc Honda 81 cà tàng ) đi thăm Mục Nam Quan, thác Bản Giốc và một số tỉnh biên giới Việt – Trung trở về, tôi bị quản chế (đợt 2) một cách phi lý, phi pháp. Một ngày tháng Tám, bồi hồi nghĩ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi xúc cảm lảm bài “Thơ tặng anh Văn” theo thể thơ Đường. Rồi một ngày tháng Mười Hai, dịp kỷ niệm thành lập QĐNDVN, lại tự làm bài họa. Năm 2004, hết hạn quản chế, tôi đi thăm Điện Biên, tình cờ gặp nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Bạn Nguyên thuê xe thồ gắn máy cho hai anh em cùng đi thăm Mường Phăng. Đứng trước cửa hầm chỉ huy của Võ Đại tướng, tôi đọc cho Phạm Xuân Nguyên nghe bài thơ này, đây là lần đầu tiên bài thơ được xuất bản (miệng) với một thính giả duy nhất ngay tại địa danh lịch sử gắn với một nhân vật lịch sử.
Nhân kỷ niệm chiến thắng Điện Biên năm nay, xin nhờ các web, blog của bạn hữu đồng nghiệp gần xa công bố giùm 2 bài thơ xướng họa của tôi về Võ Đại tướng, trân trọng cám ơn.
Bùi Minh Quốc

THƠ TẶNG ANH VĂN
Nguyên Giáp phong trần giáp chẳng nguyên
Võ công lừng lẫy quá, cho nên…
Vừa xong đại thắng xương thành ghế
Văn tướng đành thua máu võ biền
Ba miếng đỉnh chung đồng chí choé
Một đời dân khổ vẫn triền miên
Những năm tháng cũ vì dân thế
Dân chủ bao giờ có Điện Biên?
Đà Lạt
19.8.2002
HỌA BÀI
“THƠ TẶNG ANH VĂN”
Giáp chẳng nguyên còn tâm trí nguyên
Tâm thanh trí sáng cốt làm nên…
Ai say đại thắng mình lo tiếp
Tiếp bước văn minh vượt võ biền
Sáu mặt giành ngôi ngôi chấp choé
Ba hồi đục nước đục liên miên
Đã vì dân nguyện vì dân mãi
Dân chủ quyết làm có Điện Biên.
Đà Lạt
22.12.2002