Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang: Công an không phải lực lượng cưỡng chế giải phóng mặt bằng đất đai

KS Doãn Mạnh Dũng

Bản tin trên Vietnamnet.vn ngày 14/6/2012 có đoạn sau:

Vừa qua có vụ việc có nhiều cử tri cho rằng công an tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Tôi xin đính chính là không phải, Bộ trưởng nói.

“Công an không phải lực lượng cưỡng chế giải phóng mặt bằng đất đai”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang hai lần nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng công an là đảm bảo an ninh trật tự trong các cưỡng chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Họ có nhiệm vụ xử lý người chống thi hành công vụ khi thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền”. 

Như vậy Bộ trưởng Công an đã khẳng định rõ vai trò của lực lượng Công an Việt Nam là đảm bảo an ninh trật tự trong các cưỡng chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Vấn đề còn lại là cần kiểm soát “quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Với trách nhiệm của “cơ quan có thẩm quyền” là cơ quan công vụ thì các cơ quan trên chỉ nên ra “quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng vì mục tiêu công ích” như giải phóng mặt bằng làm đường, trường công, bệnh viện công... sau khi các chính sách đền bù hợp lý của Nhà nước đã đuợc áp dụng.

Nếu việc giải phóng mặt bằng vì lợi ích của doanh nghiệp thì hãy để doanh nghiệp trực tiếp thỏa thuận với dân. Người dân có quyền đưa tòan bộ đất tham gia cổ phần với doanh nghiệp và đồng thời cũng có quyền bán một phần hay toàn bộ cổ phần đó cho ai và khi  nào mà họ thích. 

Khi cơ quan quyền lực của Nhà nước đứng ra cưỡng chế giải phóng mặt cho doanh nghiệp dù với mọi lý do tốt đẹp nào đó: như chỉnh trang đô thị, đổi đất lấy hạ tầng… thì dưới con mắt của người dân thực chất cơ quan quyền lực đó đang làm thuê cho doanh nghiệp. Chúng ta biết bản chất của việc hình thành doanh nghiệp là đi tìm lợi nhuận. Vì vậy việc cơ quan quyền lực của Nhà nước giúp  doanh nghiệp trong cưỡng chế mặt bằng thì hành động đó có bản chất sâu xa là sự tham nhũng từ quyền lực Nhà nước mà dân đã trả tiền để thuê họ quản trị.

Hoan nghênh lời phát biểu của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Phải chăng đây là tín hiệu báo tin mừng về sự di chuyển vào đúng chức năng của các cơ quan quyền lực Nhà nước?

D.M.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn