10/12/2012

DANH SÁCH KÝ TÊN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC, ĐỢT 13

861. Bùi Hà Duyên, sinh viên, Hà Lan

862. Lê Công Trí, giáo viên, TP HCM

863. Phạm Thành, Hà Nội

864. Nguyễn Thị Hợi, bộ đội về hưu, Hà Nội

865. Nguyễn Thế Phương, TS, Canada

866. Nguyễn Ngọc, hưu trí, TP HCM

867. Tran Ngoc Chung, nghề nghiệp tự do, Hà Tĩnh

868. Nguyễn Anh Tuấn, kỹ sư, Bắc Ninh

869. Nguyễn Thị Băng Tâm, công dân, TP HCM

870. Nhữ Đức Hợp, bác sĩ, Hà Nội

871. Nguyễn Phương Minh, công dân, Hà Nội

872. Phạm Bảo Hoàng, kỹ sư, Hoa Kỳ

873. Khanh Luong, công nhân, Hoa Kỳ

874. Vũ Sỹ Quyết, công dân, Hưng Yên

875. Tô Hoài Nam, công nhân, Khánh Hòa

876. Nguyễn Đắc Kiên, nhà báo, Hà Nội

877. Cù An Bình, kỹ sư, Pháp

878. Trần Văn Terry, công nhân, Hoa Kỳ

879. Phạm Tuấn Anh, công dân Việt, Cộng hòa Czech

880. Nguyen Duy Ha, Belarus

881. Lê Thị Hạnh, Thanh Hóa

882. Trần Ngọc Văn, Đại diện câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, Nhật Bản

883. Nguyễn Thị Tín Nữ, nội trợ, Nhật Bản