19/02/2013

KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC

Đỗ Như Ly

TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!

Đấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi được đọc thư của ông Phan Trung Lý thay mặt cho Ủy ban Dự thảo sửa Hiến Pháp 1992 gửi trả lời ông Nguyễn Đình Lộc. Tôi bỏ qua chi tiết đề tên trên bao thơ gửi cho ông Nguyễn Đình Lộc, nhưng nghĩ ra thì có lẽ cái hình thức ấy nó phản ánh cái thực chất bên trong là vậy!

Có lẽ ông Phan Trung Lý cho rằng sự việc đưa Kiến nghị vừa qua chỉ là việc riêng của ông Nguyễn Đình Lộc nên trên bao thơ và ngay dòng đầu tiên trong thơ mới ghi đơn giản như vậy? Lẽ nào ông Phan Trung Lý không đủ kiến thức để hiểu lời đáp của ông trước Kiến nghị là trả lời 15 vị khi trao, là trả lời 72 vị khởi xướng, là trả lời hơn 2000 người dân lúc đó (đến nay đã hơn 4000 người) tham gia trực tiếp ký hưởng ứng Kiến nghị, đâu có phải là trả lời riêng cho ông Nguyễn Đình Lộc? Đấy là điểm thứ nhất TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!

Điểm thứ hai TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN:

Ông Phan Trung Lý dùng Nghị quyết 38/2012QH13 ngày 23/11/2012 để kết luận ông Nguyễn Đình Lộc là "không đúng" khi yêu cầu Kiến nghị 72 và bản Dự thảo kèm theo phải được "công bố" trên các phương tiện truyền thông để người dân biết. Nếu ông Phan Trung Lý hiểu: Nghị quyết 38 do đã "tiếp thu ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội" nên việc làm của Kiến nghị 72 là "không đúng" thì việc ông tuyên bố trước bàn dân thiên hạ: người dân góp ý không có gì "cấm kỵ" là thế nào đây? Nếu người dân chúng tôi hiểu: mọi việc có Nhà nước lo, dân đừng xía vô hóa ra đúng à? Thế thì còn đâu khẩu hiệu các ông kêu oang oang hàng ngày "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" nữa ông Phan Trung Lý ơi?!

Điểm thứ ba TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN:

Ở điều thứ hai trong thư trả lời, ông đã trả lời dài dòng về thời hạn góp ý. Nào sau 31/3/2013 người dân vẫn "có thể, tiếp tục" góp ý đến trước khi Quốc hội họp thông qua. Tôi hiểu sau 31/3/2013 các ông cần thời gian chỉnh sửa trước khi trình với Quốc hội và từ ngày đó đến khi Quốc hội họp vẫn tôn trọng quyền dân chủ của dân, đơn giản thế thôi mà ông viết lằng nhằng, lòng thòng quá, không hiểu vì ý gì đây? Nên có người dân đánh giá các ông hay lừa dân thì có gì "không đúng" không?

Điểm thứ tư TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN:

Mấy dòng cuối thư ông khuyên, tôi dùng chữ khuyên chứ có người nói ông đe dọa, ông dạy đời "theo quy định của pháp luật"... cho ông Nguyễn Đình Lộc (và tất nhiên là cho cả chúng tôi hơn 4000 người dân trong đó có biết bao Giáo sư, Tiến sĩ thực chất viết rõ ràng, rành mạch,khúc triết, nhân văn, kiến thức uyên bác... mà tôi chưa được đọc của những người trong Ủy ban Dự thảo Sửa đổi HP 1992 công bố (vì kiến thức của các ông hay vì các ông viết theo chỉ đạo chứ không vì dân chúng tôi?).

Điểm mấu chốt TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN và cũng là KIẾN NGHỊ:

Kiến nghị 72 KHÔNG THỂ CHỈ để các ông "tập hợp, nghiên cứu" như ông nói mà PHẢI BÀN THẢO, TRAO ĐỔI, TRANH LUẬN ĐIỂM NÀO ĐÚNG, ĐIỂM NÀO SAI, ĐIỀU NÀO ĐƯỢC, ĐIỀU NÀO CHƯA ĐƯỢC... LÝ LẼ, CĂN CỨ trên các phương tiện truyền thông chính thống của Nhà nước và nhất là trực tiếp tranh luận với 72 vị khởi xướng .

Tôi không làm ngành luật, càng không phải người làm chính trị, nhưng với chất ăn ngay nói thẳng, tôi không chịu nổi với thư trả lời của ông Phan Trung Lý, nếu có điều chi không vừa ý xin quý vị, nhất là ông Lý cứ công khai trao đổi, chứ nếu ông Phan Trung Lý dùng cả "hệ thống chính trị" thì tôi chết là cái chắc. Nói vậy thôi, tôi chỉ chết do siêu vi, do lão hóa hay còng số 8 thôi chứ chết trên trang giấy với ông Phan Trung Lý thì cũng dám thách đố lắm.

18-02-2013

Đ.N.L.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN