05/10/2016

619 hộ dân Quỳnh Lưu nộp đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường

Lê Công Định

Sáng 3/10/2016, nạn nhân của thảm họa môi trường tại ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã nộp đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường đến Quốc hội và Chính phủ. Tổng số tiền bồi thường theo yêu cầu của 619 hộ dân lên đến 445.968.380.000 đồng.

Đây là giá trị thiệt hại trên thực tế và trong tương lai, bao gồm cả tổn hại về tinh thần và sức khỏe, mà các nạn nhân phải gánh chịu. Số tiền nói trên vượt xa con số mà Chính phủ dự định chi trả "cào bằng" cho các nạn nhân, bất kể sự khác biệt về điều kiện công việc và thu nhập thực tế của mỗi gia đình.

Để thống kê được các số liệu thực tế này, các luật sư và tình nguyện viên đã đến từng địa phương nơi xảy ra thảm họa gặp gỡ tất cả các nạn nhân, giúp họ kê khai thiệt hại. Trong khi đó, chính quyền không tiếp xúc từng hộ dân, lại tự ý áp đặt giá trị thiệt hại như nhau cho mọi người trong cùng nhóm đối tượng nhận bồi thường - một cách làm rất sơ sài và tắc trách!

Tiếp theo hơn 1.000 hộ dân ở Hà Tĩnh đòi Chính phủ chi trả bồi thường trên 2.000 tỷ đồng và hơn 500 nguyên đơn ở Nghệ An khởi kiện Formosa vào các tuần gần đây, ngày càng có thêm nhiều nạn nhân bắt đầu khởi động tiến trình đòi công lý của mình. Dưới đây là các hình ảnh ghi lại việc nộp đơn sáng nay của người đại diện 619 hộ dân.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

L. C. Đ.

Nguồn: FB Lê Công Định